Nhà
×

cây có bông nhiều màu
cây có bông nhiều màu

hoa hướng dương
hoa hướng dươngADD
Compare
X
cây có bông nhiều màu
X
hoa hướng dương

cây có bông nhiều màu và hoa hướng dương Gia đình

1 gia đình
1.1
1.2
1.3 Tên khoa học
Viola tricolor subsp. ba màu
Helianthus
1.4 Vương quốc
Plantae
Plantae
1.4.1 vương quốc Sub
Tracheobionta
Tracheobionta
1.5 siêu Division
thực vật có hạt
thực vật có hạt
1.5.1 phân công
Magnoliophyta
Magnoliophyta
1.5.2 Gọi món
bộ hoa tím
bộ cúc
1.6 Lớp học
Magnoliopsida
Magnoliopsida
1.7 gia đình
Violaceae
Asteraceae
1.7.1 gia đình Sub
NA
phân họ cúc
1.8 giống
Không có sẵn
Không có sẵn
1.9 Số loài
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)