Nhà
×

giống cây bách nhựt
giống cây bách nhựt

giống cúc vàng
giống cúc vàngADD
Compare
X
giống cây bách nhựt
X
giống cúc vàng

Thú vị Sự kiện về giống cây bách nhựt và giống cúc vàng

1 Sự thật thú vị
1.1 Lịch sử
1.1.1
1.1.2 Gốc
Mexico
Mexico, Bắc Mỹ, Nam Mỹ
1.2 Sự kiện thú vị của
  • Giống cây bách nhựt có nguồn gốc từ tên nhà thực vật học người Đức Johann Gottfried Zinn và là hoa bang Mỹ (Indiana).
  • Tây Ban Nha gọi nó mal de ojos có nghĩa là bệnh của mắt.
  • Marigold được tin là Herb của Sun.
  • Cúc vạn thọ đã được sử dụng trong văn hóa xứ Wales để dự đoán điều kiện khí hậu.
1.3 Tuổi thọ
Hàng năm hay - hoàn thành vòng đời của nó trong một mùa trồng trọt
Hàng năm hay - hoàn thành vòng đời của nó trong một mùa trồng trọt
1.4 Thói quen
cây bụi
cây bụi
1.5
1.6
1.7
1.8